Akash Pandey

Chairman,
Yuva Sadan

Arpit

Director,
Yuva Sadan

KRISHANU ANAND

Director,
Yuva Sadan

Dr. NEHA KAUR
ATUL SHAURYA
SHARVANI BHARDWAJ
PRASHANT CHOUBEY
RISHAV
Dr. SHADAB HASSAN
AMIT SHARMA
SHIVASHISH NARAYAN
AASTHA MEHRA
AYUSH KR. VERMA