Founding Team

Akash Pandey

Chairman,
Yuva Sadan

KRISHANU ANAND

Director,
Yuva Sadan

Arpit

Director,
Yuva Sadan

Dr. NEHA KAUR
Dr. SHADAB HASSAN
DANISH AKHTAR
AMIT SHARMA
ABHISHEK RAJ
NISHANT HOTA
PRASHANT CHOUBEY
RISHAV DIKSHIT
ATUL SHAURYA
SHARVANI BHARDWAJ
AASTHA MEHRA
AYUSH KR. VERMA

Central Team

District Team

Central Team

District Team